GWEFR banner heading
GWEFR logo
Clawr y llyfr  Modelling and Controlling Hydropower Plants

Mae'r llyfr "Modelling and Controlling Hydropower Plants" yn ganlyniad i gyd-weithio gan dri awdur a oedd ar un adeg yn aelodau o'r grŵp ymchwil ar Reolaeth Systemau yn yr Ysgol Beirianneg Electronig, Prifysgol Bangor. Mae'r llyfr yn canolbwyntio ar beirianwaith storfa-bwmp ac wedi ei seilio ar gyd-weithrediad rhwng yr awduron a staff gorsaf hydro-drydannol Dinorwig yng Ngogledd Cymru. Mae'n addas i weithwyr proffesiynnol ac academyddion: mae'r rhan gyntaf yn rhoi cyflwyniad i'r darllennydd sy'n newydd i'r maes, mae'r rhan ganol yn disgrifio y prif fodelau a ddefnyddir i ddynwared a dadansoddi rheolaeth gorsafoedd hydro-drydannol ac mae'r rhan olaf yn cyflwyno detholiad o waith ymchwil yr awduron ar ddulliau rheolaethol blaengar. Cliciwch yma am daflen neu i fynd yn syth i wefan Springer am fwy o wybodaeth ac i brynu'r llyfr, unai wedi ei brintio neu ar ffurf electronig.