Baner cwmni GWEFR
Logo GWEFR
Link to Home Page
English
Nid yw'r tudalennau Proffil a Lawr-lwythiadau ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd, ond 'rydym yn gweithio arnynt.

Darlun o Matlab
Mae GWEFR Cyf yn cynnig arbennigedd mewn modelu a dynwared cyfrifiadurol, ymgynghoriaeth peirianyddol a gallu Ymchwil a Datblygu wedi'i ganolbwyntio ar y diwydiant cyflenwi trydan.
Mae defnyddio dulliau gwyddonol a pheirianyddol i greu modelau o sustemau ffisegol yn hybu deallusrwydd, caniatau gwelediad o'u gweithrediad manwl a rhagweld eu perfformiad, sy'n cynilo ar gostau ac amser yn ystod y cylch dylunio.
Llun o gyfarpar technegol
Wedi'i leoli yng ngogledd orllewin Cymru, mae'r cwmni wedi gwasanaethu cwsmeriaid ym meysydd dosbarthu trydan, egni adnewyddadwy a chynhyrchu hydro-drydannol. Mae GWEFR hefyd yn datblygu cynnyrch arloesol ac yn meddu cysylltiadau cryfion a rhaglenni ymchwil Prifysgol Bangor.
Ymysg sgiliau y cwmni mae modelu mathemategol o sustemau deinamig, dynwared all-lein gan ddefnyddio Matlab® a Simulink®, dynwared amser-real a chaledwedd-yn-y-cylch, sustemau rheoli adborthol, algorithmau serfo-weledol, rheoli projectau ac ysgrifennu adroddiadau technegol.
Llun o adroddiad technegol

 Pant Hywel, Penisarwaun, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3PG, U.K. 
 tel: +44 (0) 1286 400250    e-bost: gwefr@gwefr.co.uk 
 Cwmni cofrestredig 6390956    Swyddfa Gofrestredig: Pant Hywel, Penisarwaun, Caernarfon, Gwynedd, LL55 3PG        © GWEFR 2008-2013

Adolygwyd Chwefror 2013

Background rounded rectangle
Clawr llyfr ar bŵer hydro

Mae Dewi Jones yn gyd-awdur llyfr newydd ar reoli pŵer hydro. Cliciwch ar y llun am fwy o wybodaeth.