Baner GWEFR
Logo GWEFR
NEWYDDION

Chwefror 2014
Mae GWEFR wedi cwblhau astudiaeth o nodweddion math o gysylltyddion tap ar linellau pŵer sy'n gyffredin yn Unol Daleithiau America, er mwyn asesu i ba raddau byddai'r cysylltyddion yn gydnaws ag amodau ac arferion gwaith y Deyrnas Unedig. Gwnaethpwyd y project ar ran EA Technology ac roedd yn ystyried ffactorau fel perfformiad trydanol y cysylltyddion dros gyfnodau hir o amser, cydnawsedd eu dimensiynau a chymhariaeth o safonau perthnasol America a Phrydain Fawr.

Ar ddiwedd pum mlynedd gyntaf y cwmni o fasnachu, dangosodd y cyfrifon a gafodd eu ffeilio ar gyfer blwyddyn ariannol 2012-13 y ffigwr gorau hyd yn hyn o elw gros.

Mawrth 2014
Mae cynhyrchwyr ceblau cyflenwi trydan yn cydymffurfio â safonau diwydiannol sydd wedi'u hen sefydlu er mwyn sicrhau ansawdd a chysondeb eu cynnyrch. Er hynny, mae technoleg ceblau polymerig yn gwella'n gyson ac mae'n rhaid ymgorffori'r newidiadau hyn yn yr holl wahanol brofion a'r gofynion sydd wedi'u cynnwys yn y safonau. Yn sgil astudiaeth ddesg gynharach ar gyfer ceblau LV/MV, gwnaeth GWEFR arfarniad o safonau diweddaraf y Deyrnas Unedig ac Ewrop ar gyfer ceblau HV/EHV, gan gyflwyno'r canlyniadau mewn adroddiad i raglen STP EA Technology.

Ar 12ed Mawrth, aeth Dewi Jones i'r digwyddiad Local Business Profiling a drefnwyd gan y cwmni Horizon Nuclear Power. Rhoddodd brif gyflenwyr contractau'r fframwaith strategol - AMEC Nuclear UK, Atkins, Cavendish Nuclear a Jacobs UK - gyflwyniadau byr am y cyfleoedd a fydd ar gael yn sgil y bwriad i adeiladu'r Wylfa Newydd. Rhoddwyd cyflwyniad 10 munud o hyd i'r panel proffilio am feysydd arbenigedd GWEFR.

ARCHIFAU NEWYDDION

Newyddion 2011
Newyddion 2012
Newyddion 2013Aeth Dewi Jones i Ganolfan Rheolaeth Prifysgol Bangor ar 26ain Mawrth i gwrdd ag Ieuan Wyn Jones, Cyfarwyddwr y Parc Gwyddoniaeth Menai sydd yn yr arfaeth. Nod y parc gwyddoniaeth yw hybu twf a masnacheiddio ar sail gwyddoniaeth gymhwysol yng ngogledd-orllewin Cymru. Bydd y pwyslais yn y lle cyntaf ar ynni cynaliadwy a thechnoleg, yn unol â statws Ynys Môn fel un o ardaloedd menter Cymru a'i dynodiad fel yr Ynys Ynni. Cafwyd disgrifiad o'r rhan gyntaf o'r gwaith adeiladu a fydd yn digwydd ar safle yng Ngaerwen, taith o 10 munud yn unig ar hyd yr A55 o Fangor. Y bwriad yw creu dewis o wahanol gyfleusterau sy'n addas i gwmnïau newydd yn ogystal a mentrau sydd eisoes wedi'u sefydlu.