NEWYDDION 2011


Ebrill 2011
Mae EA Technology wedi adnewyddu eu cytundeb Ymgynghorwr Cyswllt gyda GWEFR am 2011/12.

Mae EA Technology wedi penodi GWEFR yn ymgynghorwyr i astudio'r defnyddiau mewn darfyddiadau awyr-agored i geblau foltedd uchel. Bydd y project yn cynnwys ymchwilio'r llenyddiaeth dechnegol, dadansoddi mesuriadau a wneir ar samplau o'r defnyddiau a pharatoi adroddiad ac argymhellion i'r cleient.

Mehefin 2011
Mae gan GWEFR rif ffon newydd +44 (0) 1286 400250.

Awst 2011
Mae First Hydro Company wedi penodi GWEFR i ymestyn eu sustem ddynwared cyfrifiadurol i gynnwys y profion a ddefnyddir i fodloni amodau cytundebol.

Medi 2011
Bydd Dewi Jones yn dysgu 2 gwrs ym Mhrifysgol Bangor yn ystod semester yr Hydref - 'Control Systems' yn yr Ysgol Beirianneg Electronig ac 'Agweddau Proffesiynnol' yn yr Ysgol Wyddor Gyfrifiadurol.

Mae GWEFR yn cynnal astudiaeth ar gyfer EA Technology i archwilio rhai o'r problemau sy'n digwydd yng ngorchuddion ceblau foltedd uchel.

Tachwedd 2011
Yn ystod mis Tachwedd, 'rydym wedi bod yn cynorthwyo First Hydro Company ac American Governor yn y rhan gyntaf o gomisiynu y meddalwedd a'r caledwedd PLC i'w system reolaeth newydd, gan ddefnyddio'r Dynwaredydd 'caledwedd-yn-y-cylch' a ddatblygwyd eisioes gan GWEFR.