GWEFR banner heading
GWEFR logo
Dewi yn 2010

Mae Dewi Jones yn Gyfarwyddwr i GWEFR.

Derbyniodd y radd o BSc mewn Peirianneg Electronig o Brifysgol Cymru, Bangor yn 1972. Ar ôl graddio, gwariodd dair blynedd yn astudio'r ionosffer gyda'r British Antarctic Survey gan ddychwelyd wedyn i Brifysgol Cymru, Bangor i astudio am raddau MSc a PhD mewn peirianneg sustemau rheolaeth.

Am ddwy flynedd 'roedd yn beiriannydd ymchwil yng nghanolfan GEC Marconi yn Chelmsford lle'r oedd yn gweithio ar sustemau rheolaeth a dynwared cyfrifiadurol i brojectau amddiffynol amrywiol.

Yn 1980 penodwyd ef yn Ddarlithydd yn yr Ysgol Beirianneg Electronig, Prifysgol Cymru, Bangor ac wedyn yn Uwch Ddarlithydd a Darllennydd. Ei brif feysydd ymchwil oedd y defnydd o sustemau rheolaeth, rheolaeth dyfeisiau trydannol ac electro-fecanyddol, prosesu algorithmau rheolath yn gyd-amserol ac mewn amser real, ynysu dirgryniad ar orsaf ofod a rheolaeth gorsaf hydro-drydanol. Mae wedi cyhoeddi dros 100 o bapurau mewn cyfnodolion a chynadleddau. Rhestr cyhoeddiadau (Saesneg) (~45KB PDF)

O 1994-1996 penodwyd ef yn Gymrodr Diwydiant i'r Royal Society yn gweithio gyda EA Technology Ltd yn Capenhurst, Caer, ar ddulliau awtomatig o archwilio gwifrau trydan.

Yn 2002, dyfarnwyd iddo y radd o DSc gan Brifysgol Cymru.

Yn ystod 2005 - 2007 gweithiodd am gyfnodau helaeth yn Awstralia gyda labordy Autonomous Systems CSIRO yn Brisbane ar ddefnyddio hofrenyddion di-berson i archwilio gwifrau trydan.

Mae yn:

Beirannydd Cofrestredig ac yn Gymrodr o'r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg

Aelod hŷn o'r Institute of Electrical and Electronics Engineers

Ymadawodd Dewi a Phrifysgol Bangor University yn 2008 i sefydlu GWEFR Cyf.

Cliciwch yma am grynodeb o'i yrfa (Saesneg)

Eleri in 2008

Mae Eleri Jones yn Gyfarwyddwr ac Ysgrifennydd Cwmni GWEFR.

Mae'n Brif Olygydd a Chyfieithydd Cymraeg Clir yng Nghanolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor. Enillodd radd BA o'r Brifysgol Agored ym 1986 a Thystysgrif Addysg o Goleg Addysg Llandaff, Caerdydd ym 1977. Yn 2001 enillodd Dystysgrif mewn Cyfieithu Prifysgol Cymru (gydag Anrhydedd). Daeth yn aelod o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymraeg yn 2002 a'i dyrchafu'n aelod cyflawn yn 2012.

Mae'n Weinyddwr Proffesiynol gyda phrofiad yn y Swyddfa Gymreig, HM Casglwyr Trethi, y Coleg Normal a Phrifysgol Bangor ac mae'n ddeilydd o gymhwyster Lefel Uwch yr RSA/WJEC mewn dyletswyddau Ysgrifenyddol Dwy-ieithog a Gweinyddiaeth.

Sa'ad in 2007

Mae Sa'ad Mansoor yn ymgynghorydd i GWEFR.

Mae'n bennaeth i'r Ysgol Gwyddor Cyfrifiadurol ym Mhrifysgol Bangor. Derbyniodd radd BSc mewn Technoleg Trydannol o Brifysgol Technoleg Baghdad, Iraq ym 1981. Yn dilyn cyfnod fel peiriannydd yn y diwydiant cynhyrchu trydannol, cwblhaodd radd BEng mewn Peirianneg Trydannol ac wedyn PhD mewn Peirnanneg Rheolaeth ym Mhrifysgol Cymru, Bangor, yn 2000.

Am 3 blynedd 'roedd yn Swyddog Ymchwil ym Mhrifysgol Cymru, Bangor lle y datblygodd fodel gyfrifiadurol aflinol a chymhleth o orsaf hydro-drydanol Dinorwig, gan astudio dulliau blaengar o reoli amlder y cyflenwad trydan.

Penodwyd yn Ddarlithydd mewn gwyddor cyfrifiadurol yn 2003 ac yn Uwch Ddarlithydd yn 2008. Mae yn awr yn arbenigo mewn cyfrifiaduraeth gwasgaredig a modelu sustemau.GWEFR Cyf logo

Logo GWEFR:   Mae cefndir y logo yn cynrychioli bloc o ambr sydd a'r hen enw Cymraeg 'gwefr'. Erbyn hyn, defnyddir 'gwefr' fel term technegol am 'charge' trydannol ond hefyd yn y ffurf 'gwefreiddiol' i ddynodi 'cyffrous' neu 'ysbrydoledig'. Mae'r motif glas yn cynrychioli mellten, i ddynodi cysylltiadau trydannol y cwmni ond hefyd mae'r ffurf ddeuaidd yn dynodi y cysylltiad i feddalwedd. Mae'n ryddhad cael gwybod nad oes unrhyw ystyr arbennig i'r linell fynegrifol wen.